Kontakt

Dane podstawowe Spółdzielnia Inwalidów Głuchych „SIGNA”
ul. Warszawska 52
16-070 Choroszcz
tel. +48 85 719 11 63
tel./fax. +48 85 719 13 95

KRS: 0000046088
NIP: 542-020-15-41
REGON:000451139
Numer rachunku bankowego:
BH Centrala-Pion Bankowości Detalicznej
84 1030 0019 0109 8503 0005 1432
Reprezentacja Zarząd Spółdzielni
  • Ignacy Mikulski - Prezes Zarządu
  • Beata Witkowska - p.o. Z-ca Prezesa Zarządu
Dział handlowy godz 8:00-14:00
Andrzej Lewonowski
Andrzej Szerakowski
handel@signa.biz.pl
Dział ekonomiczny godz 8:00-14:00
Beata Witkowska
b.witkowska@signa.biz.pl
Księgowość godz. 8:00-12:00
Anna Szymańska-Jefimiuk
ksiegowosc@signa.biz.pl
W sprawach ogólnych Andrzej Szerakowski
kontakt@signa.biz.pl